Paris 1900 – Petit Palais

 1900
 19003  19002  19001
 19006  19005  19004
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De jaren rond 1900 moeten in Parijs een gewéldige tijd zijn geweest. Rond de eeuwwisseling was men optimistisch, levenslustig en genoot de gegoede klasse van welstand, kunst en vertier en alle moois dat het leven te bieden heeft. De tentoonstelling Paris 1900 over deze periode in Parijs geeft een vrolijk beeld van de tijd, de manier van leven en de kijk die men destijds had op de toekomst. Inclusief de ondeugende kantjes van het leven rond de eeuwwisseling.

De wereldtentoonstelling van 1900 moet heel wat geweest zijn in die tijd. Vernieuwende ontwikkelingen in kunst en wetenschap werden getoond aan de wereld. De organische belijningen van de ontluikende stroming Art Nouveau vond een plaatsje in het dagelijks leven, in kleding, metroingangen, posters en typografie. Ik zag er de posters die in mijn jeugd mijn kamer sierden. Toulouse Lautrec, Mucha, foto’s  van Nadar en een fantasievol filmpje van Mélies. Een paar dagen later vonden we zijn graf op Père Lachaise.

Er zijn prachtige japonnen en accessoires te bewonderen op de tentoonstelling. Naast de naaidoos was er een paartje gebreide katoenen mitaines met de verpakking waarin ze destijds zijn verkocht. Ze zien er vrijwel ongedragen uit. Het prijsje zit er nog aan. Helaas is het prachtige warenhuis Samaritaine enige jaren geleden gestopt.

De uitgebreide catalogus van een paar kilo ging mee, want het was één van de beste en leukste tentoonstellingen die ik ooit bezocht. Dat wil je vasthouden. En mocht je nog in Parijs zijn vóór 17 augustus 2014…

The years of about 1900 must have been a great time in Paris. Around the turn of the century the people were optimistic, full of life and those that were well off enjoyed the wealth, arts and entertainment, and all the beautiful things that life has to offer. The exhibition Paris 1900 about this period in Paris gives a cheerful picture of the time, the way of life and the the way they looked at the future. Including the naughty sides of life around the turn of the century .

The World Exposition of 1900 should have been a sensation then. Innovative developments in art and science were shown to the world. The organic lineation of the start of the Art Nouveau movement found its place in everyday life, clothing , subway entrances , posters and typography. I saw the posters in my youth decorated my room. Toulouse Lautrec , Mucha, photographs by Nadar and a film Mélies made with lots of creatitvity en fantasy.  A few days later we found his grave on Père Lachaise.

There are beautiful dresses and accessories to be admired at the exhibition. Besides the sewing box there was a pair of knitted cotton mittens with the packaging in which they were originally sold. They look like they ware not worn at all. The price tag is still attached. Unfortunately the beautiful warehouse Samaritaine stopped some years ago. 

We bought the extensive catalog (weight at least a few pounds!) because it was one of the best and nicest exhibitions I have ever visited. You want to hold to that. And if you happen to be in Paris before August 17, 2014 ….

Leave a Reply