De Dwaze Dagen bij de Afstap

IMAG0586

Mijn hemel, wat was het vaak druk deze week in de Afstap! Vooral op vrijdag en zaterdag kon je over de hoofden lopen. Ik hernoemde de Feestweek in De Dwaze Dagen in de Afstap en heb genoten van al die blije breiers die met goedgevulde Afstap-tassen de winkel verlieten. De hoge kortingen en het feit dat er iedere dag een activiteit is, trekt veel mensen naar de winkel. Het gezellige pandje, dat het oudste is uit de hele wijk en waar ooit ‘Sofietje dronk Ranja met een Rietje’ werd geschreven, kraakt af en toe in z’n voegen. Maar ach, na de dagelijkse borrel op de entresol, als eigenares Lonnie de wijn uit de koelkast (het via het schuifraam te bereiken binnenplaatsje van circa 4 vierkante meter dus) vist en we bedenken wat het gezellige straatje ons te eten biedt, kan ik alleen maar denken: wat is dit winkeltje met z’n bijzondere lokatie, personeelssamenstelling en assortiment toch uniek en wat gewéldig dat ik daar deel van uit maak. Gefeliciteerd Afstap, dat we maar lang zo door mogen gaan!

My goodness, it has often been so busy at the Afstap this week! Especially at Friday and Saturday it was crowded. I renamed the Feestweek to De Dwaze Dagen in the Afstap (like the salesdays at the Bijenkorf, which also attract a lot of people) and enjoyed seeing the happy knitters that left the shop with well-filled Afstap bags. The high discounts and the fact that every day there is a an activity, attracts a lot of people. The cosy building, one of the oldest in the neighbourhood and where in the past the famous song ‘Sofietje dronk Ranja met een Rietje’ was written, sometimes hardly can handle the crowds. But well, after the daily drinks on the entresol, where owner Lonnie gets the wine from the refrigerator (by getting it through the window from the small courtyard, hardly 4 square meters) and we decide which small restaurant in our nice street can offer us our meal, I can only think: this old shop, on this special location, with its peculiar team of salespersonal and assortment of articles is só wonderful and I love being part of it. Congratulations Afstap, I hope we will continue for a long time! 

IMAG0580

De Afstap is inmiddels op Facebook te vinden met een eigen pagina. Like ‘m snel, want er zijn leuke prijzen te winnen. (Clover haaknaalden en meer!)
Meer over de activiteiten tijdens de Feestweek vind je dagelijks op het blog van Hanneke Bezem.

You can find the Afstap now on Facebook  too. If you like the page, you can win nice prices (Clover crochet hooks and other Clover stuff!)
On Hanneke Bezem’s blog you can find a daily up review of the activities during the Feestweek. 

One Response to “De Dwaze Dagen bij de Afstap”

  1. Hanneke Says:

    Ja, wat een week! Echt super druk en gezellig. En wat een heerlijke avond hadden we spontaan zaterdagavond met het team!

Leave a Reply