Shetland Wool Week 2014 – first impressions

November 21st, 2014
 lnk DSC_2772
 lnk DSC_2898  lnk DSC_2914  lnk DSC_2962
 lnk DSC_2912  lnk DSC_2932  lnk DSC_4839
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was allemaal erg goed geregeld tijdens Wool Week. In het Shetland Museum was een ‘hub’, waar je je kon registreren en je Wool Week goody bag kon ophalen, vragen kon stellen over het programma en soms waren er activiteiten. Het museum zelf hebben we op later in de week goed bekeken, maar we konden het niet weerstaan om de museumshop vast in te lopen. En niet met lege handen weer naar buiten…

MoniqueB poseerde met haar foto die in het boek over Wool Week dat twee jaar geleden werd gepubliceerd stond. Ik kocht er onder andere een notitieboekje met daarop de afbeelding van een vrouw in een schattig spencertje. Het spencertje is te zien in het museum. En de dame in kwestie? Zij was familie van de man achter de kassa, die trots poseerde met mijn boekje!

It was all very well organized during Wool Week. In the Shetland Museum was a ‘hub’, where you could register and collect your Wool Week goody bag, ask questions about the program and sometimes there were activities. We checked out the museum itself later in the week, but we could not resist to already do some serious shopping in the museum shop. And we did not leave empty handed…

MoniqueB posed with her picture was in the book about Wool Week which was published two years ago. I bought among other stuff, a notebook wth the image of a woman in a cute little spencer. The spencer is on display in the museum. And the lady in question? She was a relative of the man behind the counter, posing proudly with my book!

Truus’ grandmother Aaltje’s mitt

November 14th, 2014
 lnkDSC_5130
 lnkDSC_5132  lnkDSC_5126  lnkDSC_5134
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Een paar dagen geleden landde er met een zachte plof een envelop op mijn deurmat. Truus, mijn lieve Afstap-collega, die mij al eerder een door haar oma Aaltje Jaspers gebreid slofje gaf, toen als dank voor het geven van Het Betere Breiwerk, had me een prachtig mitaine, wederom gebreid door haar oma Aaltje, gestuurd. Dit keer wilde ze me hiermee laten weten dat ze blij was met het exemplaar van Lekker Warm! dat ik haar had gegeven. Oma Aaltje heeft de mitaine gebreid in 1890 voor haar opleiding aan de industrieschool in Rotterdam. Er is duidelijk een link met Lekker Warm! want de duimspie van dit mitainetje heeft meerderingen aan één kant, net als de mitaines in Lekker Warm!. Bij het breiseltje zat nog een vreselijk lieve kaart van Truus. Dank je lieve Truus, ik ben verschrikkelijk blij met de mitaines en je lieve woorden!

A few days ago an envelope landed on my doormat with a soft ‘plof’. Truus, my dear Afstap colleague, who gave me a beautiful bootie, knitted by her grandmother Aaltjes Jaspers,as a thank you for giving Het Betere Breiwerk (Advanced Knitting), had sent me a beautiful mitt, also knitted by Aaltje. This time she did this to let me know that she was happy with the copy of So Warm! I had given her. Grandmother Aaltje mittened knitted the mitt in 1890 for her education at the technical school in Rotterdam. There is clearly a link with So Warm! because the thumb gusset this mitainetje has also increases on only one side, like the mitaines in So Warm!. Truus also enclosed a very sweet card. Thank you dear Truus, I’m so happy with the mitt and your sweet words. 

Lekker Warm! So Warm! in Shetland

November 11th, 2014
 DSC_5107
 DSC_5106  4645.Opening Ceremony lnk  DSC_3843
 DSC_5102  DSC_5103  DSC_5105
 DSC_3071  DSC_3144  DSC_3072
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wanneer je tijdens de Shetland Wool Week best een beetje trots met je nieuwe breiboek onder je arm loopt, trek je de aandacht. Het leverde een radio-interview voor de BBC op. Op de site van Interweave stonden Elsbeth en ik samen op de foto tijdens de opening van Wool Week 2014. De fotograaf van The Shetland Times zag daar ook een leuk kleurrijk plaatje in, want hij maakte zonder dat we er erg in hadden een foto voor in de krant. Ook maakte de fotograaf van i’i Shetland graag van de gelegenheid gebruik om mij met boek op de foto te zetten bij Jamieson & Smith. We volgden daar een workshop, gegeven door Mary Henderson. Toevallig droeg ik toen ik werd gefotografeerd voor i’i Shetland voor wat extra warmte de twijnend gebreide polswarmers van Brita, één van de Zweedse medewerkers van het breimuseum. Al eerder had ik contact met haar gehad toen ze Warme Handen bestelde, maar ik wist toen nog niet dat ze prachtig werk maakt, waarvan ze drie items aan mij wilde verkopen. Zij was trots dat ik het kocht en ik dat ik het mocht kopen! Inmiddels heeft ze ook Lekker Warm! in haar bezit. Op haar blog lees je wat ze ervan  vindt.

Ook van de workshop van Mary kwam een gezellig fotootje in i’i Shetland. Titia was van ons groepje de meest fanatieke breier, zij maakte ‘s avonds haar polswarmers nog even af en hield ze de rest van de vakantie om. “Lekker Warm!” zei ze…

When you walk a little proudly with your new knitting book under your arm during Shetland Wool Week, you draw attention. It resulted in a radio interview for the BBC. On the site of Interweave Elsbeth and I were together on the picture during the opening of Wool Week 2014. The photographer of The Shetland Times also saw a nice colorful picture in, because before we knew it, he had made a picture of our Dutch group in the newspaper. Also the photographer i’i Shetland grabbed the opportunity to make a photo of me with my book at Jamieson & Smith. We followed a workshop there given by Mary Henderson. Coincidentally I wore my new wrist warmers twined knitted by Brita (Swedish employee of the knitting museum) when I was photographed for i’i Shetland, just for some extra warmth. I had already been in touch with her when she ordered Warm Hands, but I did not know then that she makes beautiful work and that she wanted to sell three items to me. She was proud that I bought it and I that I was allowed to buy it! Now she has So Warm! in its possession. On her blog you can read what her opinion is about So Warm!.

Also, during the workshop of Mary a nice picture was made for publication in i’i Shetland. Titia was of our group the most avid knitter, she finished in the evening her wrist warmers, which she wore for the rest of the holidays. “So Warm!” she said …

So Warm! – second copy for Hazel Tindall

November 8th, 2014
 DSC_2863 met elsbeth1 klein
 DSC_2839  DSC_2879  DSC_2848
 DSC_2821  DSC_2889  DSC_2807
 DSC_2897  DSC_2780  DSC_2789
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Tijdens de opening van de Wool Week Shetland mocht ik het tweede exemplaar van Lekker Warm! Twijnend Breien uitreiken aan Hazel Tindall. Deze vriendelijke dame werd in 2004 en 2008 wereldkampioen snelbreien, maar maakt ook prachtige patronen, gebaseerd op de breitradities van de Shetland-eilanden. Ik moest haar natuurlijk wel even uitleggen dat ze weliswaar de eerste was die een exemplaar kreeg van Lekker Warm!, maar dat het het tweede exemplaar was. Voor wie het nog niet weet, het eerste heb ik op 1 november namelijk aan mijn schoonmoeder Greetje gegeven.

During the opening of the Wool Week Shetland I was allowed to present the second instance of So Warm! Twined Knitting to the Hazel Tindall. This kind lady won the world championship fastest knitting in 2004 and 2008, but also makes beautiful patterns, based on the knitting traditions of the Shetland Islands. Of course I had to explain to her that she was the  first to get a copy of Nice Warm!, but that it was the second copy. For those who do not know yet, the first copy was given to my mother in law Greetje on 1 November.

Book presentation at the Afstap in Amsterdam

November 3rd, 2014
 DSC_5031
 DSC_5078  DSC_5080  DSC_5081
 DSC_5057  DSC_5065  DSC_5063
 DSC_5076  DSC_5048  DSC_5047
 DSC_5051  DSC_5053  DSC_5083
 DSC_5033  DSC_5086  DSC_5087
 DSC_5090  DSC_5034  DSC_5084
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Na een jaar van ontzettend hard werken, is het tijd voor een feestje! Afgelopen zaterdag was de boekpresentatie van Lekker Warm! in de Afstap in Amsterdam. Familie, vrienden, Afstap-klanten, een paar Zweedse breiers die toevallig in de buurt waren, testbreiers, proeflezers, mensen die me hielpen bij het maken van het boek en hot shots uit de breiwereld waren aanwezig, zodat het behoorlijk vol werd op de gezellige entresol. Ze kwamen van heinde en ver, zelfs uit België en Friesland, en dichtbij, zoals een aantal breiers van de gezellige SnB de Pijp Amsterdam. Afstap-collega Hanneke, die het prachtige breitasje ontwierp voor Lekker Warm! was er ook, net als Jans, die een speech voor me hield waar ik nog steeds een beetje verlegen van ben. Zelf vertelde ik over het ontstaan van Lekker Warm!, waarna ik het eerste exemplaar uitreikte aan mijn fantastisch lieve schoonmoeder Margreet van Alphen. Greetje, voor intimi….

Man Jan had voor de gelegenheid de etalage en entresol verbouwd en oogstte veel succes met zijn werk. Wat ik helemaal niet verwacht had, was dat ik bedolven werd onder de cadeautjes; parfum, chocola en macarons, alcoholische heerlijkheden en lieve handgemaakte hebbedingen, wat kennen mijn familieleden en vrienden mij toch goed!

En nu,… met nog steeds een gelukzalig ‘day after’-gevoel zit ik rustig bij te komen thuis, óp naar de volgende klus! Maar wat dát is, daar vertel ik nog even niets over.

Wil je ook een exemplaar van Lekker Warm! hebben? Ga dan naar de Afstap of de betere wolwinkel of bestel ‘m online bij The Dutch Knitters.

After a year of very hard work, it’s time to party! Last Saturday was the book launch of So Warm! in the Afstap in Amsterdam. Family, friends, costumers of the Afstap, some Swedish knitters who happen to be there, test knitters, proofreaders, others who helped me making the book and hot shots from the knitting world were present, so it was pretty full on the cozy mezzanine. They came from far, even from Belgium and Friesland, and from close by, like a couple of knitters from the cosy knitting group SnB de Pijp Amsterdam. Afstap colleague Hanneke, who designed the gorgeous knitting bag for So Warm! was there also, as was Jans, whose speech still makes me feel a little shy. I myself told about the origin of So Warm!, and then I presented the first copy to my beloved mother in law Margreet van Alphen. Greetje, for friends….

Man Jan redesigned the window display and mezzanine for this occasion and earned much success with his work. What I didn’t expected was that I would get loads of presents; parfum, chocolate, alcoholic treats and lovely handmade things, how well my family members and  friends know what I like!

And now … still with a blissful ‘day after’ feeling I sit quietly at home, preparing for to the next job! But what that is going to be, I will not tell you about it yet.

If you want to have your own copy of So Warm!, you can buy it at the Afstap or another yarn shop, or order it online at The Dutch Knitters.