Koewacht – het volle pond!

April 19th, 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Afgepeigerd hebben we ze, stuk voor stuk, die cursisten van het wolweekend in bij de Wolboerderij in Koewacht, waarvan Buuf verleden jaar al zei: ‘Breien wordt nooit meer hetzelfde’. Maar gek genoeg hadden de meesten zich weer vrolijk ingeschreven voor dit weekend. Estlandse breitechnieken, rondbreitechnieken, nupps in alle soorten en maten en toen vonden ze het wel genoeg. Maar wij niet, want we hadden het ‘Zeeuws Meisje’ in het achterhoofd, die nooit een cent te veel laat betalen en altijd het volle pond geeft. En wij dus ook!

We’ve worn them out, every one of them, the participants of the yarn weekend at Wolboerderij in Koewacht. Buuf already said last year: ‘Knitting will never be the same’. Nevertheless most of them merrily entered again this weekend. Estonian knitting techniques, circular knitting techniques, nupps in all shapes and sizes and then they had enough. But we hadn’t, because we had ‘Zeeuws Meisje’ at the back of our minds. She never makes people pay too much and always pulls her weight. And so did we!

De typische Dutch Knitters-terminologie sloeg ook hier aan en iedereen snapte meteen wat er met de continentaalse spreidstand werd bedoeld. De decoratieve antieke paal in het midden van de ruimte werd toen ook in een ander licht gezien en zelfs de pratende papegaai van ons schattige pensionnetje in een oude pastorie in Heikant bleek de continentaalse spreidstand te kunnen. Thea, de pensionhoudster, was gestimuleerd door het bezoek van de breimeisjes, zoals ze ons noemt, weer verder aan het haken aan haar prachtige gehaakte spreien.

The typical Dutch Knitters-jargon rooted here as well and everybody immediately understood what was meant by the continental straddle. The decorative old pole in the centre of the room was viewed in another light and even the talking parrot in our cosy bed and breakfast in the old rectory in Heikant appeared to master the continental straddle. Encouraged by the visiting knitting girls, as she calls us, Thea the landlady had picked up crocheting her beautiful crocheted bedspreads again.

Sindy, een nieuwe cursist, had een goeie oplossing om van haar te veel aan steken af te komen: ‘meer ouwehoeren en dus meer steken laten vallen.’ werd haar motto. En de opmerking ‘Zeg het dan gelijk, múts!’ maakte haar ter plekke onsterfelijk bij The Dutch Knitters. Noepen werd vervoegd als ware het een werkwoord en nieuwe toepassingen voor naadloze zakjes werden bedacht. Bv een urnwarmertje. Gekker moet het niet worden.

Sindy, a new participant, had a very good solution to get rid of her surplus of stitches: ‘ more gossip leads to more dropped stitches’ became her motto. And her remark: ‘Why didn’t you say so right away, silly cow!’ immediately made her immortal with The Dutch Knitters. Nupping was conjugated as if it was a verb and new applications were invented for seamless little bags. As urn-warmer for example. Can it get any crazier?

Buuf maakte zich weer onsterfelijk met een scala aan opmerkingen zoals: ‘Het wordt alweer niks, want ik zie niks. Oh, dat is ook de bedoeling…….’, doelend op de volledig onzichtbare jogless jogjes in streepjesbreiwerk. Nog diep onder de indruk van hoe wij ook dit jaar haar vastgeroeste breigewoontes moeiteloos los wrikte, riep ze, met een big smile, uit: ‘Ik wou dat ik jullie nóóit ontmoet had, en ze gaf zich vervolgens bij voorbaat al op voor het breiweekend van volgend jaar.

Buuf made herself immortal by making remarks as: ‘It’s nothing, because I see nothing. Oh, now I see, that’s the intention……’ aiming at the entirely invisible jogless jogs in striped knitting. Still impressed by how we wrenched loose her rooted knitting habits, she exclaimed with a big smile: ‘I wish I had never met you two’, after which she immediately pre-entered for next year’s knitting weekend.

Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Uit eten gaan op het Zeeuwse platteland was weer heerlijk, mede door het aangename gezelschap van Janny en Jean-Paul en van Sindy die ook in ons pension sliep. Daarna vermaakten Hil en ik ons met een fantastische DVD van Elizabeth Zimmermann en Meg Swansen en een meegebracht flesje wijn voor mijn kamer tot de kerk naast ons pensionnetje twaalf sloeg. Hoezo fanatiek? Maar op dag twee bleek ook Marian tot diep in de nacht gebreid te hebben. Ze liet ons haar prachtige stekenlap zien waar we helemaal blij van werden. Ook Janny, die de beide dagen de workshop helemaal gevolgd heeft, wat ons overigens wel een pan soep kostte, was blij met de kooplust die de workshop opleverde. Kortom, een geweldig gezellig en leerzaam weekend! Lieve breiende Zeeuwse dames, tot volgend jaar!

Dinner in the Zeeland countryside was delicious again, also because of Janny’s, Jean-Paul’s and Cindy’s pleasant company. Cindy stayed in the same bed and breakfast as we did. After dinner Hil and me enjoyed ourselves with a fantastic DVD by Elizabeth Zimmermann and Meg Swansen and a bottle of wine till the church bells chimed twelve. Who says we’re obsessed? But on day two it appeared that also Marian had been knitting till way past midnight. She showed us her beautiful sampler that made us very happy. Janny too, who participated in the workshop both days, which meant that we did not get any of her famous soup during lunch, was very happy with the buyer response the workshop generated. In short, a very pleasant and informative weekend! Dear Zeeland knitting ladies, see you again next year!

Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009 Koewacht spring 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

KIP-dag 2009 KnitAlong by train!

April 8th, 2009

KIP Day 2009

Breien en treinen……. een goeie combi!

Marita en ik breien tijdens de Internationale KIP-dag zaterdag 13 juni in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Doe je mee? Kom dan met de trein naar Utrecht, stap op het Centraal Station over in de antieke museumtrein en tuf al breiend naar het Spoorwegmuseum! Daar is veel te zien en te beleven en er zijn leuke plekken om lekker te gaan zitten breien. Met mooi weer kunnen we buiten zitten, met slecht weer binnen in het restaurant in de grote hal of in groepjes in oude treincoupé’s.

De Museumtrein vertrekt om 10.32 en 11.32 vanaf het Centraal Station en kost 2 euro voor een enkeltje. Of kijk in de dienstregeling. Het museum kost 14,50 euro entree – museumkaarthouders zijn gratis. Het museum is open van 10.00 tot 17.00 uur. Marita en ik pakken de museumtrein vanaf het Centraal Station om 10.32 uur.

T(B)rei(n) mee!
Op Life ’n Knitting vind je een fotoverslag van de KIP-dag 2008 – de Rondbreivaart door de Amsterdamse grachten. Als het nét zo leuk wordt als verleden jaar, gaan we een gewéldige breidag tegemoet! Laat ons even weten of je mee gaat door een mailtje te sturen aan carla@meijsen.net zodat we je op de hoogte kunnen houden van eventuele ontwikkelingen.

KIP Day 2009 KIP Day 2009 KIP Day 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Knitting and trains………a perfect combination!

Marita and I will be knitting during the Internationale KIP-dag on Saturday 13th of June in the Spoorwegmuseum in Utrecht. Are you coming too? The take the train to Utrecht, change to the special shuttle train at Utrecht Central Station and while you are knitting you slowly pull into the Spoorwegmuseum! There are lots of things to see and experience and there are some very nice spots to sit down and do some knitting. Weather permitting we can sit outside, and if not, we’ll gather inside in the restaurant in the big hall or in smaller groups in one of the old train compartments….

The shuttle train leaves the Central Station at 10.32 and 11.32 and the fee is 2 euros for a single ticket. Or check the timetable. The entrance fee for the museum is 14.50 euros – museum cardholders have free entrance. The museum is open from 10.00 till 17.00 h. Marita and I will catch the 10.32 shuttle train from Utrecht Central Station.Travel and knit along!

There is a photo report of KIP-day 2008 – the Rondbreivaart through the Amsterdam Canals – on Life ‘n Knitting. If it is going to be as much fun as last year, we are in for a fantastic day! Let me know if you want to join by sending an email to carla@meijsen.net so we can keep you updated if necessary.