A woman’s hand…..

May 16th, 2011

Estonian knitting traditions

Een vrouwenhand en een paardentand zijn altijd in beweging.

De vrouwenhanden in dit beeldschone videootje over Estse breitradities zijn inderdaad altijd in beweging. Om stil van te worden….. zo mooi vind ik de beelden. Je voelt de verbondenheid met deze ijverige dames, ook al zijn ze uit een andere tijd, ander land en hebben ze andere beweegredenen om zo hard door te breien. Morgen over drie weken, op 7 juni gaan we weer naar ons inmiddels oh zo geliefde Estland; Hilly, negen breivrienden uit Nederland en twee breivrienden uit Engeland (Gerard Allt van IKnit London en Eirwen de Knitwitch). Monika, we komen eraan….. ik kan niet wachten!

BEKIJK DE VIDEO

A woman’s hand and a horse’s tooth are always in motion.

The woman’s hands in this incredible beautiful video about Estonian knitting traditions are moving all the time. I fell silent,…. that much I love the images. You can feel the connection with these industrious ladies, even though they are from a different period, far away country and had other reason to knit that quickly. Tomorrow it will be three weeks to go till 7  June when we go to our beloved Estonia again; Hilly, nine Dutch knitting friends and two knitting friends from England (Gerard Allt from  IKnit London and Eirwen the Knitwitch). Monika, here we come, I can’t wait!

WATCH THE VIDEO

Haapsalu Sall on Ravelry

August 29th, 2010

Haapsalu Sall

 Haapsalu Sall  Haapsalu Sall  Haapsalu Sall
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Als je door diverse breiers wordt getipt om lid te worden van een bepaalde Ravelry-groep, dan moet het wel iets voor je zijn. In dit geval een schot in de roos. De groep is gericht op het breien van de traditionele Haapsalu shawls, dus die met een aangenaaide rand, rechthoekig of vierkant en gemaakt van de juiste dikte garen. 

When you are prompted by several knitters to join a specific Ravelry group, it has to be your thing. In this case it sure was. The group is aimed at knitting the traditional Haapsalu shawls, those with the sewn on border, rectangular or square and made of the right kind of yarn.

Een paar van de moderators en Estlandse leden kennen we al. Er zijn threads om gezellig te beppen, maar ook serieuze threads waarin informatie over de specifieke Estlandse patronen wordt verzameld. Estlanders zijn vriendelijke behulpzame mensen, dus ik denk dat deze groep een bron van veel kennis, inspiratie en uitwisseling zal gaan vormen.

A few of the moderators and the Estonian members we know already. There are threads to chat, but also serious threads where information on the specific Estonian patterns is collected. Estonians are friendly helpful people, so I think that this group will generate a source of knowledge, inspiration and exchange.

Dank aan de Estlandse modeators voor het oprichten van de groep!
Om lid te kunnen worden van Haapsalu Sall moet je lid zijn van Ravelry, maar welke zichzelf respecterende breier is dat nou niet?

Thanks tot the Estonian moderators for founding this group!
To become a member of Haapsalu Sall you need to be a member of Ravelry, but which self respecting knitter isn’t?

The Dutch Knitters geven workshops over het breien van traditionele Haapsalu shawls op 10 sept bij IKnit Londen, 3 okt bij de Afstap in Amsterdam en 13 nov bij Wereldwol in Leeuwarden.

The Dutch Knitters give classes on knitting traditional Haapsalu shawls on 10 Sept at IKnit in London, 3 Oct at the Afstap in Amsterdam en 13 Nov at Wereldwol in Leeuwarden.

Beautiful Haapsalu

July 5th, 2010

Haapsalu

Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het boek Haapsalu Shawl is doorspekt met foto’s, beelden uit heden en verleden. We hadden dus al een voorstelling van het dorpje, maar de schoonheid van de dorpskern, het kasteel en met name de Proomenadi overtrof onze verwachtingen. Wie de rondleiding van Aime Edasi en Siiri Reimann krijgt, is helemaal een gelukkige breier. Na een heerlijke lunch in de plaatselijke lunchroom, liepen we met z’n allen door naar de dorpskern.

The book Haapsalu Shawl is filled with photos, images from the present and bygone days. So we already had an impression of this village, but the beauty of the town centre, the castle and mainly the Proomenadi exceeded all our expectations. Anyone receiving a guided tour by Aime Edasi and Siiri Reimann is an even happier knitter. After a delicious lunch in the local lunchroom we walked to the town centre together.

Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Allereerst lieten ze ons het museum zien waar de prachtige kanten shawls, proefjes, boeken enz liggen uitgestald. Hil en ik stortten ons eerst op de koopwaar, alles handgebreid, officiële Haapsalu-shawls, maar ook prachtige driehoekige shawls, wanten en sokken. Met tassen vol kwamen we aan in de museumruimte. Ongehoord, wat we daar gezien hebben. Je mag bij de meeste breisels heel dichtbij komen. Het boek van Linda Elgas mag je zelfs doorbladeren. En ondertussen breide de survaillante door aan haar shawl.

First of all they showed us the museum where the beautiful lace shawls, samples, books etc. are exhibited. Hil and I first of all dived into the merchandise, all of it hand-knitted, official Haapsalu shawls, but also beautiful triangular shawls, mittens and socks. With our bags loaded we arrived in the museum. What we saw there was really fabulous. You can get very close to most pieces of knitting and you can even leaf through Linda Elgas’ book. And in the meantime the curator continued knitting her shawl.

HaapsaluMoeder Hilly met Haapsalu shawl! HaapsaluMoeder Ingeborn met Haapsalu shawl!
 
Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Dit was het moment dat Jans en Juul gezamenlijk de kuierlatten namen en later door Monika teruggevonden werden in het kasteel. Siiri wees ons daar op het raam waar de Witte Dame wel eens verschijnt. Nu verscheen ze even niet, maar ik kon me wel voorstellen dat de sprookjesachtige omgeving op de fantasie werkt en zag haar in gedachten al zweven, met een Haapsalu shawl om haar schouders…..

This was the moment Jans and Juul took their heels and were found later on at the castle by Monika. Siiri showed us a window at which every now and then the White Lady appears. She did not this time but I could image that these fairy-like surroundings make you fantasize and in my imagination I saw her floating around the castle wearing a Haapsalu shawl around her shoulders….

De Promenaadi, waar in de vorige eeuw de breisters hun waren breide en verkochten, wordt op dit moment opgeknapt. Maar zelfs in deze staat straalt de boulevard stijlvolle chique uit. In gedachten zie je de rijke Amerikaanse toeristen er rondlopen en de breikoopwaar bekijken. Het water, het oude hotel, de pilaren langs de waterkant, alles in Haapsalu is zoals ik hoopte dat het er nog zou zijn.

The Proomenaadi where in the previous century the knitters knitted their merchandise and sold it, is currently being renovated. But even in the current state the boulevard radiates a stylish chic. In your mind you can see the American tourists walking the boulevard and considering the knitted garments. The water, the old hotel, the pillars at the waterfront, everything in Haapsalu is as I hoped it would still be.

Haapsalu Haapsalu Haapsalu
 
Haapsalu Haapsalu Haapsalu
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Na een gezellig etentje met uitzicht over de zee en in gezelschap van Rob, de man van Nelleke die zo lief op zijn vrouw wachtte toen ze de workshop deed, liepen we door het rustige dorpje in de richting het oude stationnetje, waar we aan het eind van de dag de bus naar Tallinn namen. We herkenden het station van de foto’s in het boek, een prachtige oase van rust en stijl. Vergane glorie, maar levend gehouden door de breisteken van breiers van toen en nu.

After a pleasant dinner in a restaurant with sea views and in the company of Rob, Nelleke’s husband who kindly waited for his wife to finish the workshop, we walked through the quiet village in the direction of the old railway station where we took the bus back to Tallinn at the end of the day. We recognized the station from the photos in the book, a beautiful oasis of tranquillity and style. Faded glory, but kept alive by the knitted stitches of the knitters of then and now.

Met dank aan Hilly, Nelleke en Rob voor enkele van de foto’s.
Thanks to Hilly, Nelleke and Rob for some of the photos.